Kirkenes

PRESTEVANNSLIA: Familievennlig 1/2 part av 2-mannsbolig - 1 solgt, kun 1 igjen!

Prestevannslia 15 , 9901 Kirkenes

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Lars Erik Bjørn
Lars Erik Bjørn Eiendomsmegler
Mia Benedicte Lund
Mia Benedicte Lund Eiendomsmegler MNEF/ Fagansvarlig

NABOLAGSPROFIL

73%

eier sin egen bolig

72%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

32%

har bolig på over 120 kvm

55%

av boligene er eldre enn 20 år

41%

er barnefamilier

Type / Eierform Tomannsbolig / Eierseksjon
Primærrom 114 m²
Bruksareal 118 m²
Tomt 1 582 m² / Festet fellestomt
Soverom 4
Byggeår 2023
Gårdsnummer 26
Bruksnummer 231
Energimerking B
FINN.no 274959174
Sist endret 31.08.2023 11:43
Prisantydning 4 890 000,-
Totalpris 4 890 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Prestevannslia 15A og 15B er 2 stk. 1/2-part av 2-mannsboliger som vil stå ferdig i 2023! Boligene har  en høy og fri beliggenhet på en høyde i Prestevannslia. Her er det  flott utsikt over Prestevannet, lysløype like ved og gangavstand til Kirkenes Sykehus.

Boligene har en moderne og meget innholdsrik planløsning. Her er stue og kjøkken flyttet opp i 2. etasje for en maksimal utnyttelse av lys, sol og utsikt. Boligene kan også skilte med 2 bad, eget vaskerom og hele 4 soverom. I tillegg er det egen carport med sportsbod. På toppen av carporten har det blitt plass til en stor terrasse. Boligene bygges av Varja Entreprenør AS og selges av Varja Holding AS

Prosjektet / Selskapet / Eiendommen

Tiltakshaver på prosjektet er Varja Holding AS.  Byggearbeider blir utført av Varja Entreprenør AS som totalentreprise. Prosjektet består av 2 stk ½-part av 2-mannsbolig.  Boligen oppføres i henhold til gjeldende plan- og bygningslov TEK17. Boligene oppføres samlet sett i energiklasse minimum klasse B.

Leveransebeskrivelsen har som formål å klargjøre hvordan boligene er bygd opp samt hvilke materialer, utstyr og tjenester som inngår i leveransen. Sammen med evt. salgsoppgave/kjøpekontrakt, kontrakttegninger og eventuelle andre vedlegg utgjør dette den endelige dokumentasjonen på boligen. Dersom kjøper ønsker endringer i eller tilleggsbestillinger utover denne generelle leveransebeskrivelse, avtales dette senere i egen tilleggsavtale.

Forventet fremdrift

Forventet ferdigstillelse er i 3. kvartal 2023.

Beliggenhet

Boligen bygges i et nyere boligfelt på Skytterhusfjellet/ Prestevannslia.  Bygget får en flott plassering, høyt og fritt i terrenget. Fra boligene vil det bli nydelig utsikt over Prestvannet, som ligger kun 140 meter på nedsiden. Det er gangavstand til Skytterhusfjellet barnehage og Nye Kirkenes Sykehus. Lysløypa går forbi like ved boligfeltet, som er omkranset av flott natur.

Adkomst

Enkel adkomst fra kommunal veg.

Bebyggelsen

Det er planlagt 2 boliger i ett bygg. Seksjonseierne vil ha eksklusiv bruksrett til sin seksjon og eie en ideell andel i sameiets eiendom og fellesarealer i forhold til sameiebrøk.

Areal

Boligene (pr. enhet):
1.etasje:
BRA (bruksareal): 59 kvm. Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, hall, 3 soverom, baderom og vaskerom: 55,5 kvm.

2.etasje:
BRA (bruksareal); 59 kvm. Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Stue/kjøkken, soverom, bad  og garderobe: 59 kvm.

Carport med utebod:
BRA (bruksareal): 30,7 kvm. (hvorav utebod er ca. 6,2 kvm)

Oppgitt areal på boligene er ifølge Fiskebeck Prosjekt, den  24.06.2021. Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Eiendommen er et sameie med 2 seksjoner. Hver seksjon benytter det areal som tillegger sin del av boligen. Samlet areal for tomten er p.t. 1.582,4 kvm.  Hver seksjon forventes å disponere et tomteareal på +/- 750 kvm. Arealet er stipulert ut ifra målebrev og vil variere fra bolig til bolig. Boligene vil få et uteområde som er klargjort for plen (ikke tilsådd) og med gruset parkeringsplass.

Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter. Eiendommen er tenkt seksjonert slik at med både andel av bygning og tilliggende grunn (innkjørsel/p-plass og hage) blir å tilhøre hhv. seksjon 1 og seksjon 2.  Dette vil medføre at det ikke vil bli noe fellesareal på eiendommen.

Tomten er festet. Bortfester er Sør-Varanger Kommune. Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter. Eiendommen er tenkt seksjonert slik at med både andel av bygning og tilliggende grunn (innkjørsel/p-plass og hage) blir å tilhøre hhv. seksjon 1 og seksjon 2.  Dette vil medføre at det ikke vil bli noe fellesareal på eiendommen.

Parkering

Parkering for en bil i carport. Utendørs parkering på gruset parkeringsplass.

Boder

En innvendig bod i boligens 1. etasje. Garderoberom i tilknytning til soverom i 2.etasje.  Kombinert sportsbod/teknisk rom i carport.

Internett / TV

Det er mulig å tegne avtale om TV/internett fra lokale tilbydere. Abonnement og ev. tilknytningsavgift må betales av kjøper.

Ventilasjon

Boligene leveres med et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning av god kvalitet tilpasset krav for energiklasse minimum B. Det leveres også sentralstøvsuger anlegg med 3 standard uttak 1 i hver etasje og 1 i sokkel på kjøkkeninnredning.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Boligene vil få et uteområde som er klargjort for plen (ikke tilsådd) og med gruset parkeringsplass.

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Sameiet / Forretningsfører

Eiendommen er et sameie med 2 seksjoner. I forbindelse med seksjoneringen av bygget så vil det bli tinglyst vedtekter for sameiet.  Seksjoneringen skal være utført innen overtagelse av boligene. Det er selgers ansvar å foreta seksjoneringen.

Adgang til utleie

Boligene er godkjent med en boenhet og har ikke separat utleiedel. Boligen kan leies ut i sin helhet

Forsikring

I byggeperioden vil boligene bli forsikret av utbygger. Fra og med overtagelsen må kjøper selv tegne villa og innbo/løsøreforsikring.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

Følgende heftelser er tinglyst og vil følge eiendommen, herunder seksjonene:

- 2022/517033-2/200  Festekontrakt - vilkår. gjelder fra dato: 01.09.2021
TOMTEVERDI: NOK 1.035.000
ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 6.325
-  2022/517033-3/200  Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. Rettighetshaver:SØR-VARANGER KOMMUNE. Org.nr: 942110286. Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler. Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg. Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg. Gjelder feste.
 - 2022/517033-4/200  Bestemmelse om vann/kloakk. Rettighetshaver:SØR-VARANGER KOMMUNE, Org.nr: 942110286. Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler. Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg. Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg. Gjelder feste.
 - 2022/517033-5/200  Erklæring/avtale. Rettighetshaver:SØR-VARANGER KOMMUNE. Org.nr: 942110286. Bestemmelse om tette gjerder og beplantning i forbindelse med siktforhold langs gate. Gjelder feste.
 - 2022/517033-6/200  Bestemmelse om tilbakekjøpsrett/gjenkjøpsrett. Rettighetshaver:SØR-VARANGER KOMMUNE , Org.nr: 942110286. Gjelder feste.

Vei/Vann/Avløp

Adkomst fra kommunal vei, i henhold til situasjonskart. Vann og avløp i private vann/avløpsrør til offentlig nett.

Formuesverdi

Formuesverdien er ikke fastsatt p.t. da boligene p.t. ikke har blitt bygget. Formuesverdien fastsettes av Skatteetaten etter en beregningsmodell der man tar hensyn til om boligen er primærbolig eller sekundærbolig. Dette avhengig av om boligeier har folkeregistrert adresse i boligen. Se www.skattetaten.no for ytterligere informasjon om dette.

Reguleringsmessige forhold

Området er regulert til boligformål. Reguleringsplan Detaljregulering for Skytterhusfjellet, Felt B2F planid. 2030-2013002, gjelder.  Nærområdet er under utvikling. Det planlegges bl.a. 3 lavblokker med til sammen 28 leiligheter på tomten Prestevannslia 2-30. Byggearbeide i området må påregnes. Kontakt megler for nærmere opplysninger.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Betalingsbetingelser/finansiering

Hele kjøpesummen sammen med omkostninger og eventuelle tilvalg skal innbetales til overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. Samtlige beløp skal innbetales til meglerforetakets klientkonto. Innbetaling skal kun skje fra kjøper og/eller kjøpers bankforbindelse.

I det tilfelle kjøper har anledning til å gjøre tilvalg, vil det være selgers ansvar å sende til meglerforetaket en bekreftet liste som inneholder tilvalg og avtalt sum for dette. Tilvalg må være innbetalt til overtakelse. Det gjøres oppmerksom på at selger, mot sikkerhet etter bustadoppføringslova § 47, kan kreve at kjøperen betaler forskudd for tilvalg. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag. Videre gjøres det oppmerksom på at alle innbetalinger skal skje til meglerforetakets klientkonto, og ikke direkte til selger. Dersom endringsavtale inngås direkte med selgers underleverandører, anbefaler meglerforetaket at betaling for disse endringene finner sted etter overtakelse har funnet sted. Dersom kjøper velger å betale slik endringsbestilling tidligere, gjør meglerforetaket oppmerksom på at slik betaling vil kunne være usikret ved en eventuell konkurs.

De som ønsker å kjøpe bolig i dette prosjektet må, før innlevering av tegningsskjema/kjøpebekreftelse, ha hatt kontakt med en finansieringsinstitusjon som kan bekrefte finansiering på innleveringstidspunktet.

Estimerte felleskostnader

Det betales ingen felleskostnader.

Oppgjør

Kjøpesum + omkostninger skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto to dager før overtakelsen, samt eventuelle tillegg for tilvalg gjort etter kontraktsinngåelse. Innbetaling skal være synlig og tilgjengelig på meglers klientkonto senest overtakelsesdagen.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til boligen være overført kjøper, jf. bustadsføringslova.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges boligene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. Dersom kjøper ikke er forbruker, kan det avtales at eiendommen likevell selges etter bustadoppføringslova. Dersom eiendommen er ferdigstilt ved budaksept reguleres handelen av avhendingslova.

Det forutsettes at hjemmelsdokument tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelsene regulerer betingelsene for kjøp av bolig. Avtale anses inngått når kjøper har levert meglerforetaket bud/skriftlig bindende bekreftelse på kjøp, og aksept er meddelt.
Akseptbrev vil da snarlig bli utstedt fra meglerforetaket. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgave med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og kjøpsbetingelser fra selger.

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.
Inneholder salgsoppgave og kontraktsdokumenter bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgave med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.
Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgave og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger, mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, "møblerte" plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert.

Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard vil fremkomme av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som "god standard" etc.

Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak med hjemmel i lov eller forskrift som gjelder for selgerens ytelse, anses som kjøperens forhold og kostnad dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Herunder innbefattes endringer i offentlige myndigheters praktisering av lov- eller forskriftsverk som påfører selgeren uventede. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøperen om endringene og de konsekvenser dette innebærer for kjøperen.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgave, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.
Kjøper oppfordres til å ta kontakt med meglerforetaket dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.

Reklamasjon etter overtakelse, retting av mangler

Dersom kjøper etter overtakelsen oppdager og vil gjøre gjeldende at det foreligger en mangel, må det reklameres skriftlig på dette. Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.
Forbruker må til enhver tid gi selger mulighet for utbedring. Dersom selger etter 14 dagers varsel hindres i å utføre utbedringsarbeidene innen normal arbeidstid (07.00 til 16.30), vil forbrukeren kunne miste sin rett til utbedring. Forbruker har ikke anledning til å sette bort utbedringsarbeidet til andre og kreve kostnadene dekket av selger, med mindre selger unnlater å rette mangler innen rimelig tid, og heller ikke har gjort dette etter at forbruker skriftlig har varslet, med 3 ukers varsel, om at arbeidet vil bli satt bort til andre.

Spesielle forhold i byggeperioden

Kjøpere har ikke anledning til å besøke byggeplassen i byggeperioden uten avtale, og ved avtale kun i følge av representant fra selger. Dette på grunn av selgers ansvar og forsikring for bygg og personer som oppholder seg på anleggsplassen.

Forsinkelse kjøper

For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til meglerforetaket i rett tid, svarer kjøper lovens forsinkelsesrente til selger. Påløpte forsinkelsesrenter avregnes fra avtalt overtakelse/forfall til betaling finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.
Ved vesentlig forsinkelse med å innbetale hele kjøpesummen og omkostningene, vil selger være berettiget til å kreve erstatning, heve kjøpet mm. (jf. buofl. kapittel VII). Partene er enige om at én måned anses som vesentlig mislighold.

Forsinkelser

Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under.
Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger, jf. buofl. § 10.
Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser.
Selger har rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i buofl. § 11.

Forhold som gjelder er:
-               Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.
-               Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
-               Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet,
Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve.

Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
-               Dagmulkt.
-               Heve avtalen.
-               Kreve erstatning.
-               Tilbakeholde deler av kjøpesum.

Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22.

Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med meglerforetaket dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved eventuelt salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger. Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
-
-
-
-

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Prestevannslia 15, 9901, Kirkenes, Gnr. 26 bnr. 231 orgnr. 924198915 i Sør-Varanger kommune

Oppdragsnummer

89-22-9000

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.