Alta

NYBYGG: 43 prosjekterte lagerseksjoner på Thomasbakken. Isolert, GSM-styrt portåpner, 72kvm.

Altahøyden Sør - Mitt Lager , 9513 Alta

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Daniel André Adamsen
Daniel André Adamsen Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Lager / Eierseksjon
Bruttoareal 72 m²
Tomt 7 930 m² / Fellestomt
Byggeår 2024
Gårdsnummer 27
Bruksnummer 1688
FINN.no 314164719
Sist endret 22.11.2023 15:47
Prisantydning 1 650 000,-
Totalpris 1 660 269,-

Beskrivelse av prosjektet

Vi har den glede av å presentere 43 lagerseksjoner på Thomasbakken, fordelt på to bygninger. Bygg A har 19 seksjoner og bygg B 24 seksjoner. Hver seksjon er på 72 kvm, og er perfekt for lagring av kjøretøy, båt, campingvogn, bobil, snøscooter, maskiner, varer eller annet utstyr trygt innendørs. Samtidig som du frigjør plass, investerer du også i noe varig. Hver seksjon er på ca. 6x12 meter, og takhøyden på hele 6 meter. Det leveres elektrisk leddheiseport med GSM-styrt portåpner samt egen fjernkontroll. Du kan selv avgjøre om du vil ha ett lagerrom eller flere seksjoner sammenslått til 144 kvm eller større. Bygget vil være isolert, og det blir mulig å bestille oppvarming som tilvalg i salgsprosessen. Det leveres også ferdig røropplegg til toalett og vann til hver enhet. Eventuell vanntilkobling, sanitærutstyr og vannmålere er tilvalg som kan bestilles i salgsprosessen.

I første byggetrinn selges seksjoner i bygg A.

WWW.MITTLAGER.NO

Beliggenhet

Lagerseksjonene blir bygget på Thomasbakken i Alta kommune, i området Altahøyden Sør. Det er ca. 1,5 km til Bossekop og ca. 3 km til Alta sentrum fra eiendommen.
Lagerseksjonene blir bygget på Thomasbakken i Alta kommune, i området Altahøyden Sør. Det er ca. 1,5 km til Bossekop og ca. 3 km til Alta sentrum fra eiendommen.

Adkomst

Adkomst via dels kommunal og privat vei.

Areal

Bruttoareal: 72 kvm
Bruttoareal: 72 kvm
Total bruttoareal bygg A: ca. 1378 kvm
Total bruttoareal bygg B: ca. 1738 kvm

Tomt / Tomteareal

Eiet tomt på ca. 7930 kvm som eies av sameiet. Tomten er fellesareal. Bygningene skal etableres på tomtene 5403-27/1688 og 5403-27/1689. Disse eiendommene er under sammenslåing og det vil bli tildelt nytt gårds og bruksnummer.

Sameiet / Forretningsfører

Eiendommen vil bli seksjonert, og det blir opprettet et felles eierseksjonssameie for begge bygg. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Forøvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette. Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 gang folketrygdens grunnbeløp.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes.

Vei/Vann/Avløp

Det leveres ferdig røropplegg til toalett og vann til hver enhet. Stoppekranen er i teknisk rom. Eventuell vanntilkobling, sanitærutstyr og vannmålere er tilvalg som kan bestilles i salgsprosessen.

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes normalt av skatteetaten i etterkant av at man har overtatt eiendommen. Se http://www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

.
Estimerte felleskostnader: 50,- pr/m² pr år. Dette inkluderer felles bygningsforsikring, snømåking/sandstrøing, utvendig vedlikehold og strøm til fellesområder. Endeling felleskostnader vedtas på stiftelsesmøtet for sameiet.

Eksempel
BRA 72 x 50 = kr 3.600,- pr år

Oppgjør

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Salg av næringsseksjoner reguleres ikke av bustadoppføringsloven, og det vil derfor ikke bli stillet garantier i samsvar med denne.  For øvrig vil bustadoppføringslova legges til grunn for handelen slik at øvrige bestemmelser kommer til anvendelse for oppføringen av lager seksjonene.

Det forutsettes at hjemmelsdokument tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Salg av næringsseksjoner reguleres ikke av bustadoppføringsloven, og det vil derfor ikke bli stillet garantier i samsvar med denne.  For øvrig vil bustadoppføringslova legges til grunn for handelen slik at øvrige bestemmelser kommer til anvendelse for oppføringen av lager seksjonene.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Lagerseksjonene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Beskrivelse

Vi har den glede av å presentere 43 lagerseksjoner på Thomasbakken, fordelt på to bygninger. Bygg A har 19 seksjoner og bygg B 24 seksjoner. Hver seksjon er på 72 kvm, og er perfekt for lagring av kjøretøy, båt, campingvogn, bobil, snøscooter, maskiner, varer eller annet utstyr trygt innendørs. Samtidig som du frigjør plass, investerer du også i noe varig. Hver seksjon er på ca. 6x12 meter, og takhøyden på hele 6 meter. Det leveres elektrisk leddheiseport med GSM-styrt portåpner samt egen fjernkontroll. Du kan selv avgjøre om du vil ha ett lagerrom eller flere seksjoner sammenslått til 144 kvm eller større. Bygget vil være isolert, og det blir mulig å bestille oppvarming som tilvalg i salgsprosessen. Det leveres også ferdig røropplegg til toalett og vann til hver enhet. Eventuell vanntilkobling, sanitærutstyr og vannmålere er tilvalg som kan bestilles i salgsprosessen.

WWW.MITTLAGER.NO

Betalingsbetingelser

Kjøpesum + omkostninger skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto to dager før overtakelsen, samt eventuelle tillegg for tilvalg gjort etter kontraktsinngåelse. Innbetaling skal være synlig og
tilgjengelig på meglers klientkonto senest overtakelsesdagen.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Altahøyden Sør - Mitt Lager, 9513, Alta, Gnr. 27 bnr. 1688 i Alta kommune

Oppdragsnummer

89-23-9003

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.